YIP Mingmei

Interview – Mingmei Yip, author of Memoirs of a Courtesan

Interview – Mingmei Yip, author of Memoirs of a Courtesan